Orderns uppgifter
Ange servicebeskrivning och mer information om ordern  För att underlätta felsökningen önskar vi att ni tar bort lösenkoden via Inställningar> Touch ID och lösenkod> Stäng av lösenkod
  För att vi ska kunna genomföra service måste enheten tas bort från Hitta min iPhone. Instruktioner finns härSkriv enbart er beskrivning av felet här. Ytterligare information kan anges i nästa fält.
Ange övrig information om ärendet. Exempelvis incidentnummer, ärendenummer, försäkringsreferens etc.
- Beskriv även enhetens skick här. Notera eventuella synliga yttre skador och slitage.


Välj passande leveranssätt
Välj vilket serviceställe ordern ska skapas under